3PL Logistika

Naše služby zahŕňajú zber, balenie, skladovanie a distribúciu.

Klientom tiež ponúkame služby pridanej hodnoty ako sledovanie zásielok, prekládku, balenie podľa individuálnych požiadaviek.

Logistické aktivity klienta sme schopní začleniť do nášho 3PL systému. Ako poskytovateľ 3PL služieb sme schopní zabezpečiť optimalizáciu produktivity klienta a minimalizovať prevádzkové náklady.

Supply Chain Management