Komplexný logistický servis

MH Global ako poskytovateľ globálnych logistických riešení ponúka námornú kontajnerovú prepravu, leteckú prepravu, intermodálnu (kombinovanú) prepravu. Taktiež využívame rôzne systémy (WMS, OMS, TMS DPS a DMS), ktoré zjednodušujú prepravu Door to Door

types of transport of transporting are loads.