Identita

Corporate Identity
V MH Global máme v úcte zákazníkov, zamestnancov aj investorov

MH Global
M” ako “Magnus” a H ako “Harmonie”, odvodené z latinčiny. Tvoríme vo “Veľkej Harmónii” ako orchester, so zákazníkmi, partnermi aj zamestnancami.

Logo

logot

  RedGreenBlue
RGB definícia Modrá 46123255
RGB definícia “MH” 82690
RGB definícia Biela 255255255
Font písmaCambria   
Pomer strán loga ( l x w )2.75 x 1.00   

Tvar veľkej elipsy poukazuje na Vesmír

Tvar malej elipsy odkazuje na planétu Zem

Biela farba reprezentuje Transparentný manažment

Purpurová farba je symbolom našej spoľahlivosti a ochoty pomáhať